Novozaložené firmy

Ready-made sro 41business.com sú novovzniknuté spoločnosti s ručením obmedzeným. Tieto novozaložené spoločnosti ponúkajú svojim záujemcov štandardnú spoločnosť s ručením obmedzeným len stým rozdielom, že ready-made boli založené len nedávno a pokladajú sa, teda za spoločnosti, ktoré boli novozriadené. Predaj týchto moderných spoločnosti je realizovaný za rozvážnu a výhodnú cenu. Výhodná, ale nie je len samotná […]