Udržateľnosť je IN

Priemysel a maloobchodná distribúcia Schoellerallibert sa neustále https://www.databazeknih.cz/knihy/tvurci-psani-pro-kazdeho-19623 rozširuje. Výrobcovia dobre vedia, čo spotrebiteľom na trhu chýba. Firmy sa sústreďujú už nielen na to aby obohacovali trh kvalitnými a modernými výrobkami, ale už aj najmä na to aby mali pozitívny vplyv na životné prostredie. Jednou z takýchto spoločností je aj zahraničná spoločnosť Schoeller Allibert, ktorá […]

Aké zmeny sa musia povinne ohlasovať vo forme zápisu do Obchodného registra?

So zápismi do Obchodného registra sa zväčša stretávame naj https://www.parabola.cz/forum/topic-60767/ mä pri zakladaní spoločnosti, avšak počas jej fungovania môžu postupom času nastať určité zmeny, ktoré sme rovnako povinní Obchodnému registru ohlásiť. Tak, ako sa človek počas rokov vyvíja, podobný vývoj môže nastať aj v jeho firme, na ktorú navyše vplýva aj neustále sa meniace prostredie […]

Čistenie kanalizácií

Ponúkame Vám krtkovanie a inštalatérske práce na vysokej profesionálnej úrovni bez skrytých poplatkov a iných zavádzaní a to všetko v najnižšej cene. Krtkovanie pre Zeleneč Ab-krtkovanie Vám poskytne spoločnosť AB-Krtkovanie, ktorá v tejto oblasti pôsobí pomerne dlhý čas a preto disponujeme pomerne bohatými skúsenosťami. Krtkovanie vykonávame dvomi spôsobmi a to elektromechanickým čistením a vysokotlakovým čistením. […]