Zamysleli ste sa niekedy nad tým, na akých základoch vlastne funguje naša spoločnosť? Ak sa teraz nebudeme zameriavať na medziľudské vzťahy a na právne väzby ohľadom majetku, zistíme, že základ fungovania všetkej západnej civilizácie spočíva na celkom jednoduchých elementoch. Prvým z nich je spracovanie poľnohospodárskych surovín a komodít a potravinárska výroba, druhým je elektrifikácia, a tretím rozvody pitnej či úžitkovej vody a kanalizácie. Všetky ostatné činnosti a služby, počnúc priemyselnou výrobou bežných spotrebičov a elektroniky a končiac automobilovým priemyslom a letectvom sú až druhotné, inými slovami, ak prídete o autá a lietadlá, alebo väčšinu domácich spotrebičov, život sa nezastaví, iba sa o niečo sťaží, ale ak nebude dostatok potravín a pitnej vody, a pokiaľ nebude splašková voda odvádzaná z domácností do kanalizácie, prevráti to spoločnosť doslova naruby a zmení doterajšie priority.

kanalizačný poklop

Môže sa to zdať až pochabé, ale keby sme razom prišli o kanalizáciu a boli by sme nútení vynášať fekálie niekam von na ulici, do lesa, do parkov a do polí, ocitli by sme sa v trinástom storočí, a možno, že by spoločnosť zachvátila epidémie moru a cholery. Nepomohlo by nám žiadne očkovanie ani súčasné známe lieky, ľudia by umierali po tisícoch, a nechcime rozvádzať, čo by sa dialo potom.

kanalizačná sústava

Ak si vy osobne vážite automechanikov, čo sa vám starajú o vaše vozidlo, alebo hasičov či lekárov, ktorí operujú komplikované zlomeniny kostí, potom si považujte aj odborníkov, ktorí vychádzajú v rámci havarijného servisu k zaneseným odpadovým potrubím a kanalizačným systémom. Pretože keby nebol nikto, kto by si poradil s krtkovaním v Šamoríne aj v iných mestách, spoznali by sme, ako ľudia žili pred stáročiami, a že to bol život veľmi tvrdý a náročný, o tom nepochybujte. Stačí naozaj len málo, a v stredoveku sa môžeme ocitnúť raz dva.