Každého jedného návštevníka si veľmi vážime, preto sa snažíme naše služby neustále zdokonaľovať. Zlepšovať sa, odstraňovať nedostatky, dopĺňať naše služby o nové prvky, rozširovať sortiment našich služieb – snažíme sa robiť všetko preto, aby ste sa u nás cítili čo najlepšie a s radosťou sa k nám vracali. No k tomu aby sme to mohli robiť čo najlepšie potrebujeme práve Vás, našich zákazníkov. Len Vy nám môžete ukázať a povedať, čo by sme mohli robiť ešte lepšie, v čom by sme mali pridať, prípadne aj ubrať. Len na Vás záleží, ako budú naše služby a celková ponuka vyzerať, pretože Vy ste tí, ktorí si ich môžu užívať.

post it poznámkový papier

Po každej návšteve máte možnosť vyjadriť svoj názor a skúsenosť s našim štúdiom aj formou papierovej recenzie Tantradiamond, ktorá Vám bude k dispozícii. Tieto papierové recenzie sú pre nás mimoriadne dôležité, nakoľko nám pomáhajú zlepšovať naše služby, čo by sme bez Vás a Vašich postrehov určite nedokázali. Na týchto papierových „odkazoch“ máte možnosť napísať, ako sa Vám páčila naša masérka prípadne ktorá to bola, spolu s programom ktorý ste si zvolili a ako ste s ním boli spokojní. No najviac nás zaujíma časť čo sa Vám páčilo alebo nepáčilo, do ktorej môžete napísať úplne všetko, čo Vás upútalo alebo čo by malo byť pri ďalšej návšteve lepšie, prípadné iné.

papierové odkazy

Názory našich zákazníkov sú pre nás alfou a omegou našich služieb pretože vieme, že bez Vás by sme nemohli dosiahnuť úroveň na ktorej sme a ísť ešte ďalej. Preto budeme veľmi radi, keď službu papierových recenzií po návšteve u nás využijete a dáte nám vedieť, ako sa Vám v našom Tantra štúdiu páčilo a čo by sme pre Vašu budúcu návštevu mohli urobiť inak a lepšie. Svoj názor nám po návšteve môžete nechať v schránke vedľa dverí. Každú jednu papierovú recenziu si veľmi vážime a venujeme jej patričnú pozornosť pretože vieme aká je dôležitá. Ďakujeme, že nám aj takouto formou pomáhate zlepšovať naše služby.