So zápismi do Obchodného registra sa zväčša stretávame naj https://www.parabola.cz/forum/topic-60767/ mä pri zakladaní spoločnosti, avšak počas jej fungovania môžu postupom času nastať určité zmeny, ktoré sme rovnako povinní Obchodnému registru ohlásiť. Tak, ako sa človek počas rokov vyvíja, podobný vývoj môže nastať aj v jeho firme, na ktorú navyše vplýva aj neustále sa meniace prostredie trhu, ktoré prináša nové trendy a hrozby vo forme konkurencie. Ak chce byť spoločnosť tým pádom na trhu úspešná, mala by sa trhovému prostrediu prispôsobiť a využiť všetky príležitosti, ktoré momentálne pre podnikateľov ponúka. Niekedy môže ísť o priaznivé zmeny vo firme, ktoré ju posunú na podnikateľskej ceste ešte ďalej, a inokedy naopak ide o nevyhnutné zmeny, ktoré je spoločnosť prinútená vykonať, pretože neexistuje iné východisko. Ktoré zmeny sa však považujú práve za tie najdôležitejšie a sú natoľko významné, že vyžadujú zápis a ohlásenie do Obchodného registra?

premýšľanie o zmene

Čo sa týka zmien v Obchodnom registri, medzi najčastejšie sa vyskytujúce premeny, ktoré sa v spoločnostiach v rámci ich dlhoročného, ale niekedy i krátkodobého fungovania vyskytujú, a je povinnosťou podnikateľa ich zapísať do spomínaného registra, ide hlavne o nasledujúce zmeny:

zapisovanie nových zmien

  • zmena v oblasti výberu nového obchodného názvu spoločnosti,
  • zmena v oblasti výberu novej adresy sídla spoločnosti,
  • zmeny, týkajúce sa konateľov spoločnosti,
  • zmeny, týkajúce sa spoločníkov,
  • zmena, ktorou sa rozširujú alebo v opačnom prípade zužujú predmety podnikateľskej činnosti,
  • zmena, ktorou sa zvyšuje alebo v opačnom prípade znižuje výška základného imania spoločnosti.

Niekedy v spoločnostiach nastáva kompletná premena a spomedzi vymenovaných zmien ich prebieha aj niekoľko naraz. Výhodou však je, že v takomto prípade nemusíte zapisovať každú zmenu do Obchodného registra zvlášť a samostatne, ale pokojne môžete zapísať aj niekoľko zmien naraz, prostredníctvom jedného návrhu na vykonanie zápisu.