Každý človek disponuje touto túžbou sebarealizácie. Lenže veľa z nás po tom túži málo, pretože kto si v skutočnosti môže povedať, že nie je odkázaný na šéfa, autobus, úrady a pracovný čas, ktorý zaberie celé dni? Ľudia sú kreatívni a majú túžby, no nie je ľahké ich realizovať a častokrát stojí proti nám veľa okolností, bez ktorých by bola sebarealizácia vlastne jednoduchá. No tie okolnosti a problémy tu sú a je ťažké čo i len nabrať odvahu prekonať ich. Nájsť tú odvahu, to je ten prvý a najťažší krok. No ak ju nájdeme a začneme sa sebarealizovať vlastnou činnosťou, budeme mať právo nazvať sa podnikateľmi. Aj keď treba priznať, že vždy budeme na niečo a niekoho odkázaní.

diář

 No trocha iným štýlom.
Nebudeme odkázaní na každodenný stereotyp a príkazy. Nebudeme mať nadriadeného šéfa prevádzky. Nebudeme mať pracovnú dobu, ktorá nám nevyhovuje a čas na obed, sprchu, toaletu, voľno , návštevu, šport, telefonáty a internet si určíme my.  To, koľko si zarobíme si takisto určíme my svojou snahou, ktorú do podnikania vrazíme.

podnikání

Ako som spomínal, človek je kreatívny a má predstavy, ide len o to, venovať sa im a nebáť sa ich začať realizovať v praxi. Jedinou touto cestou sa staneme skutočne sebestačnejšími. Hlavne premýšlať, veriť si a nebáť sa prekonať prvotný strach. V konečnom dôsledku získame minimálne to, že budeme samostetnejší a odkázaní sami na seba a svoju vrodenú povahu a vlohy. V typickom zamestnaní, napríklad v závodni pri páse si tieto naše kladné stránky nikto nevšimne a nikto ich ani neocení. No nie to škoda? Človek sa so svojou pásovou existenciou zmieri a prestane mať záujem sebavzdelávať sa a spoznávať nových ľudí a na svoje predstavy a nápady prestane myslieť takisto. Nakoniec bude mať 50 rokov a nakoniec ho prepustia. A za takú dlhú dobu už aj zabudneme, čo vlastne v skutocčnosti od života chcel.

Preto sa ten prvotný strach prekonať oplatí. No samozrejme musíme mať na túto cestu i určité vlohy, musíme vedieť rozumne premýšlať. A jednoducho povedané- nesmieme byť hlúpi a ignorovať dianie okolo seba. Musíme vnímať a snažiť sa okolnosti využiť v svoj prospech.