V Japonsku sa dostáva čoraz viac do popredia problém, ktorý súvisí s množstvom starých ľudí, ktorých je v tejto krajine skutočne veľa. Vlastne nazvať starých ľudí problémom ma zamrzí, problémom je skôr starostlivosť o nich.

hospic

Japonsko je zaľudnené, žije tam veľa obyvateľov, pričom z toho je podstatná časť tých s vyšším vekom. Každý raz zostarne, no a vieme, že v niektorých prípadoch zostanú starší ľudia odkázaní na pomoc tých mladších. Dnešná doba však nie je akousi morálne a pekne končiacou rozprávkou, mnohí mladší ľudia nemajú čas na seba ani na svoje rodiny, seniory tak niekedy zostávajú na vedľajšej koľaji. Pribúdaním veku tak u niektorých nastane stav, kedy už nie sú schopní o seba sa postarať, alebo zostávajú opustení.

stařec

V takomto prípade však existujú služby a zamestnanci, vlastne sociálne zriadenia, ktoré sa o starších ľudí postarajú, zabezpečia im všetko potrebné k relatívne pohodlnému životu. Vlastne mali by,… no v Japonsku nastáva v tomto smere určitý problém. Starších ľudí odkázaných na opateru je čoraz väčší počet, než sociálnych pracovníkov v zariadeniach.

Ale poznáme Japonsko. Svojou pokrokovou technológiou dokážu vyriešiť takmer všetko, v tomto prípade dokonca i starostlivosť o ľudí. Zamestnať veľký počet obyvateľstva ako sociálnych pracovníkov či sestričky, to by bol tak trochu problém, no a stárnutiu ľudí sa nedá zabrániť takisto.

robot

Práve preto vstupujú na scénu roboti. Nie jeden či dvaja, do roku 2020 by mali zastupovať až 80 % práce, ktorá je s týmito službami a opaterou spojená.
Nie sú to len nejaké odhady, takýto pokrok a smer sa v tejto krajine považuje za nevyhnuteľný, vlastne je už určený k realizácii a predpokladá sa vyriešenie tohto problému, ktorý je spojený s nedostatkom sociálnych pracovníkov. V roku 2020 tak v tomto smere môžeme byť svedkami ďalšej novej technologickej zmeny. K lepšiemu? Verme, že áno.