Zápis do obchodného registra sa uskutočňuje na základe podania návrhu na príslušný súd. Časom však možno nastane situácia vo vašom podnikaní, kedy budete potrebovať vykonať v tomto zápise nejaké zmeny. Len málokedy sa stáva, že sa mení obchodné meno firmy, možno na začiatku podnikania, alebo pri kúpe ready made spoločnosti https://www.nestle.cz/cz/vyziva-a-zdravi/vyvazeny-zivotni-styl-a-vy by to bolo celkom reálne. Môžu ale nastať situácie, kedy budete potrebovať zmeniť napríklad sídlo spoločnosti, spoločníka, konateľa alebo pridať nejaký ten ďalší predmet činnosti. Vtedy už by ste zmenu do obchodného registra mali zapísať. Firmy si často už na začiatku podnikania dávajú do predmetov činností toho viacej, avšak ak sa tak nestalo a vy rozširujete svoje pole pôsobnosti do ďalších sfér biznisu a podnikania, zmenu v obchodnom registri za vás radi urobíme v e-zmluva.sk!

firma

Ak by ste potrebovali urobiť zmien viacej, výhodnejšie je podať do obchodného registra jeden návrh s viacerými požiadavkami na zmenu údajov. Ušetríte tak na poplatkoch a celý proces bude rýchlejší a jednoduchší.

Pri kúpe ready made spoločností sa zmena zápisu do obchodného registra berie za samozrejmosť, keďže si kupujete už založenú hotovú spoločnosť, ktorú však potrebujete upraviť pre seba a svoje potreby pre podnikanie. Ready made spoločnosť má už nejaký obchodný názov a vy možno máte svoj vlastný, ktorý chcete aby bol pri prevode firmy prepísaný a zmenený.

podpisovanie zmlúv

Rovnako budete pri ready made spoločnosti musieť meniť svoje sídlo, konateľov, spoločníkov a nakoniec aj predmety činností. Len málokedy sa asi už dané predmety činností ready made spoločnosti budú zhodovať s tými, ktoré chcete práve vy. Preto sa pri predaji ready made spoločnosti rovnako robí zmena v obchodnom registri, ktorá však už je v cene za ready made spoločnosť a nemusíte platiť za súdne a iné poplatky už nič. Ak teda budete potrebovať vykonať zmeny v obchodnom registri obráťte sa na nás!