Život je pestrý a prináša nám mnohé prekvapenia či nepredvídateľné situácie, do ktorých sa častokrát dostávame nie vlastnou vinou, no potrebujeme nájsť spôsob ako sa s nimi vyrovnať a vyriešiť ich. Iné riešenia si zas vyžadujú rodinné záležitosti, napríklad vypracovanie závetu, no aj s tým vám pomôžu odborníci na túto problematiku.

Vlastnoručné podpisy sú najdôležitejšie

Portál ezmluva.sk je zriadený za účelom poskytovania odborných rád a užitočných informácií z oblasti, ktorá je bežnému človeku dosť vzdialená, a to sú dane a zákony, jeho cieľom je podporovať obyčajných ľudí, ale aj drobných podnikateľov a pomôcť im pri vypracovaní žiadosti alebo nejakého typu zmluvy. Portál sa venuje aj zakladaniu obchodných spoločností, zaisťuje zápisy a vykonávanie všetkých zmien, ktoré sa týchto firiem týkajú, a tiež predávajú záujemcom novozaložené spoločnosti. Zakladanie novej firmy je oveľa zložitejšie ako jej kúpa najmä z časového hľadiska, no ušetrí vám aj 50% z poplatkov a nákladov, spojených so zakladaním spoločnosti.

Odborníci môžu robiť mediátorov

Každý z nás vlastní nejaký majetok, či už ide o hnuteľný alebo nehnuteľný, všetky môžu byť predmetom dedičského konanie ezmluva.sk, ak ich chcete odkázať určitej osobe alebo organizácii, treba napísať závet, no a s tým vám môžu pomôcť práve odborníci na túto tému na portáli ezmluva.sk. Tam sa dozviete akým štýlom má byť závet napísaný a čo všetko musí obsahovať. Typy závetov môžu byť rozličné, alografný, holografný, a tiež môže ísť o odvolanie závetu.

HOLOGRAFNÝ závet :

Hlavným znakom tohto závetu je fakt, že ho musíte napísať vlastnou rukou, takisto ho musíte aj vlastnoručne podpísať v prítomnosti dvoch svedkov.

ALOGRAFNÝ závet:

Odkázať svoj majetok môžete aj závetom, ktorý nebude písaný vlastnou rukou, ak to nie je možné, ale podpísať ho už musíte vy spolu s dvoma svedkami.

ODVOLANIE závetu:

Zrušiť svoje rozhodnutie niekom darovať svoj majetok treba vykonať spísaním odvolania závetu.